آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کارگاه آموزشی انتقال تکنولوژی های مدیریت پسماند

کارگاه آموزشی انتقال تکنولوژی های مدیریت پسماند

کارگاه آموزشی انتقال تکنولوژی های مدیریت پسماند در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه 95 / دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی انتقال تکنولوژی های مدیریت پسماند با تدریس اساتید محترم آقایان فریش از آلمان ، آقای نصیری از سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) | وزارت نیرو و آقای مهدس علیزاده از سازمان حفاظت محیط زیست طی دو روز در روزهای 5_6 اسفند ماه در سالن الغدیر دانشگاه تهران برگزار گردید.