آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران

برنامه های پیش بینی شده در تابستان 95

برنامه های پیش بینی شده  در سال 95:
 
- حضور در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 - تهران (30 الی 31 تیرماه)
- بازدید از مرکز دفن بهداشتی سایت محمد آباد قزوین و الگوبرداری از روش های فنی ومهندسی اجرا شده ( تیرماه 95)
- بازدید از کارخانه کمپوست استان گلستان
- بازدید از شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه و تعامل با مدیریت و کارشناسان مدیریت پسماند
- همکاری و حضور در اجلاس مدیریت پسماند ایران و آلمان