آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران

روز نوشته ها

اکوتورسیم زباله

اکوتورسیم زباله

 اکوتوریسم زباله هر چند فرصتی برای بازدید حضور کمی از شهروندان درمراکز دفن زباله می باشد ولی همین حضور کوتاه مدت می تواند مروجان بسیار خوبی در زمینه اهمیت تفکیک زباله از مبداء را در خانوار وجامعه پرورش دهد