آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
راه اندازی کمپین

راه اندازی کمپین "کاب شهروندی"

"کاب شهروندی"با هدف مشارکت و آموزش شهروندان با سه موضوع :

( ک: کاهش مصرف ، ا : استفاده مجدد ، ب : بازیافت ) که سه معنای جهانی آرم بازیافت می باشد را راه اندازی کردم و به همراهی دوستداران و فعالان محیط زیست در سطح کشور با طرح های مختلفی در حال اجرا آن می باشیم.