آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
پنل تخصصی مدیریت پسماند در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

پنل تخصصی مدیریت پسماند در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

 ♻️  پنل تخصصی مدیریت پسماند در اجلاس شوراها و شهرداران ۲۰۱۶
30 تیرماه ۱۳۹۵ _برج میلاد تهران


برگزار کننده سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
_ مدیر پنل آقای مهندس مسعود احمدی (مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور)
_آقای مهندس همایون مدنی شاهرودی (مشاور فنی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران)
_ آقای دکتر پرویز نوروز (مسول فنی پسماند پزشکی شرکت عصر صنعتی سبز کاسپین)
آقای مهدی نعمتی ( کارشناس مدیریت پسماند )