آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کمپوست قزوین

کمپوست قزوین

 

 کمپوست قزوین

 

 بازدید از فرآیند تهیه کود  کمپوست قزوین و تعامل با آقای مهندس منتظری مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند قزوین و کارشناسان آن مجموعه

موادآلی که از پسماندهای شهری جدا می شوند پس از توده گذاری، به تعداد 4 بار در طول هفته توسط دستگاه ویندرو تاپتر عمل هوادهی مواد آلی انجام می گیرد و مواد آلی حدود 30 -45 روز پردازش می شوند و سپس به یک سایت جهت دانه بندی انتقال داده می شوند و کود کمپوست تولید شده برای مصارف کشاورزی استفاده می گردد.

 

 

ویدئو های تصویری این فرآیند را بزودی در منو - فیلم این وب وسایت میتوانید مشاهده فرمایید.