آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کارخانه تفکیک و پردازش قزوین

کارخانه تفکیک و پردازش قزوین

 کارخانه تفکیک و پردازش قزوین

 

  در شهر قزوین روزانه 350 تن زباله و در مجموع در استان قزوین حدود 500 تن زباله روزانه تولید می شود و با توجه به این میزان زباله روزانه از امکانات مناسبی در مدیریت پسماند برخوردارند.

کارخانه تفکیک و پردازش ، بسته بندی پسماندهای ریجکتی،تهیه کود کمپوست و مرکز دفن بهداشتی در سایت دفن محمد آباد قزوین صورت می گیرد.