آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
همایش تخصصی مدیریت پسماند

همایش تخصصی مدیریت پسماند

همایش تخصصی مدیریت پسماند

 
مرکز تحقیقات مواد زائد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکتهای فن و توسعه و مهندسی مشاوران مدیریت پسماند کیان زیست و حمایت سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران وابسته به وزارت علوم، سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای تهران و شیراز،سایت تحلیلی خبری پسماند ایران و شرکتهای خارجی نظیر ICP، BOMAG و FASSI برای اولین بار اقدام به برگزاری یک همایش تخصصی اموزشی در زمینه مدیریت پسماند در دو روز در تاریخهای 24 و 25 بهمن ماه سال 94 و با ایراد سخنرانهای کلیدی و استفاده از مدرسین مجرب المانی نمود که در این بین اقای دکتر streff از شرکت ICP( به عنوان بزگترین مشاور مدیریت پسماند در این منطقه) ارائه برنامه داشت و محورهای این همایش در روز اول ، بهنیه سازی و استانداردسازی محلهای دفن موجود و در روز دوم، کمینه سازی و فن اوریهای نوین امحا پسماندهای عفونی، صنعنی و خطرناک خواهد بود که کاملا به صورت تخصصی برگزار شد.

دراین همایش از تمامی شهرداریهای شهرهای بزرگ کشور و معاونت های خدمات شهری دعوت بعمل امد و همچنین برای تمامی ادارت کل محیط زیست استانی و کارشناسان مسئول پسماند هر اداره کل نیز دعوت شدند تا در این همایش حضور بهم رسانند همچنین تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و بیمارستانی نیز برای حضور در این همایش دعوت شدند.

در نهایت در این همایش تخصصی با توجه به تجریه بسیار خوب مدرسین المانی برگزار شد و در زمینه کمینه سازی و کاهش خطر پسماندهای شهری و بهنیه سازی و استانداردسازی محلهای دفن و کمینه سازی و فن اوریهای نوین امحا پسماندهای عفونی، صنعنی و خطرناک اطلاعات علمی مناسبی کسب گردید.