آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
دومین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست

دومین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست

دومین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست

 
دومین همایش بازیافت و محیط زیست در 24و 25 آبان ماه 94 برگزار گردید که به دعوت استاد گرامی مهندس شعبانی دبیر همایش حضور یافتم و با حضور اساتید و کارشناسان محترم در حوزه محیط زیست و صنایع لاستیک و اتحادیه بازیافت تجربه ها ی جدیدی را آموختم.