آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
 اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی،

اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی،

 اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی،بهمن۹۴

 
با تعامل و دعوت جناب آقای توکلی استادیار گروه انرژی و محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران _ رییس مرکز فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی  با این همایش همکاری داشتم .این همایش در تاریخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه برگزار گردید.

محورهای همایش «شناسایی، طبقه بندی و معرفی عوامل آلودگی در پسماند ها و فاضلاب ها»، «معضلات عدم تصفیه مناسب فاضلاب های صنعتی، بیمارستانی و دارویی»، «بررسی وضعیت موجود نحوه دفع پسماندها و فاضلاب ها و پساب های صنعتی، بیمارستانی و دارویی در ایران»، «آثار تخلیه فاضلاب های صنعتی، بیمارستانی و دارویی به شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهری» «راهکارها و فناوری های مهندسی سبز در جهت کاهش نشر»، «راهکارها و فناوری های تصفیه و امحا در جهت حذف»، «راهکارها و فناوری های نوین، فناوری های زیستی، فناوری های نانو، فناوری های ترموشیمیایی، فناوری های فیزوشمیایی»، «راهکارهای و فناوری هایی در جهت تبدیل یا بازیافت /بازچرخانی»، « روش های نوین آنالیز و ارزیابی مواد آلوده و مضر در فاضلاب، پساب و پسماند » «نرم افزارهای حوزه مدیریت پسماند ها و فاضلاب ها و نمونه های موردی»، «مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی در تفکیک، جمع آوری، انتقال و دفع اصولی پسماندها»، «ارائه راهکارها و مدل اقتصادی در مدیریت پسماند و فاضلاب» بود.

دکتر رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران، مسعود احمدی، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، دکتر بزرگ زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، سعید مردان، مدیر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعدادی از سخنرانان این همایش بودند