آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
حضور در نمایشگاه های تخصصی

حضور در نمایشگاه های تخصصی

حضور در نمایشگاه های تخصصی

 
  با حضور درنمایشگاه تخصصی مدیریت پسماند ،محیط زیست و تعامل با مدیران و کارشناسان توانستم تجربیات مفیدی را کسب کنم. برخی از تصاویر موجود در آرشیو را مشاهده نمایید.

نمایشگاه محیط زیست بزرگترین رویداد در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات مرتبط با محیط زیست کشور است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای این صنعت به علاقمندان عرضه می گردد و فرصتی بی بدیل برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
دستاوردهای این تعاملات، نقطه آغاز بسیاری از همکاری های تجاری فیمابین دست اندرکاران حوزه محیط زیست است که نقش معنی داری در تحرک بخشیدن به این حوزه ی صنعت و تولیدکنندگان و بازرگانان شاغل در آن ایفاء می نماید.