آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران - تیرماه 93

جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران - تیرماه 93

 جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران - تیرماه 93

 
  جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران برای انتخاب اعضاهیئت مدیره با حضور برخی از اعضای انجمن (اساتید محترم،کارشناسان ، مهندسان و دانشجویان ) در تیرماه 93 برگزار گردید این جلسه در دانشگاه محیط زیست تهران برگزار شد و از زحمات آقای دکتر عمرانی تقدیر  و رای گیری بین اعضاء صورت گرفت . از اعضای مدیریت جلسه در این مراسم بودم و برای هیئت مدیره منتخب و دگیر اعضا آرزوی موفقیت می کنم.