آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
سمپوزیوم چالش های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در کشور

سمپوزیوم چالش های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در کشور

سمپوزیوم چالش های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در کشور

 
در سمپوزیوم چالش های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی در کشور حضور داشتم ، حضور دکتر رحیم عالی رییس کمیته محیط‌زیست اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد ، دکتر حسین جعفری مدیر عامل مدیریت پسماند شهرداری تهران، دکتر نادعلی علوی استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کارگروه پسماند کمیته محیط‌زیست و مباحث مطرح شده در حوزه مدیریت پسماند های برقی و الکتریکی، تعامل وگفتگوی مفیدی در حوزه فوق بود.
 نشست در روز چهارشنبه، ۲۸ بهمن در ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به همت اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد برگزار شد. در این برنامه، جمعی از مدیران و کارشناسان بازیافت پسماندهای الکترونیکی از هر ۲ بخش دولتی و خصوصی دور هم جمع شده بودند تا درباره چالش‌های این حوزه در ایران و فرصت‌های پیش‌رو به تبادل‌نظر بپردازند.