آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای بیمارستانی و پایش عملکرد دستگاه های بی خطرساز

کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای بیمارستانی و پایش عملکرد دستگاه های بی خطرساز

کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای بیمارستانی و پایش عملکرد دستگاه های بی خطرساز
 
 کارگاه اموزشی مدیریت پسماندهای بیمارستانی و پایش عملکرد دستگاه های بی خطرساز از لحاظ بیولوژیک که در تاریخ 12 اسفند ماه سال 94 برای کارشناسان ادارات کل پایش فراگیر سازمان محیط زیست در دو بخش تئوری و عملی توسط مرکز تحقیقات پسماند پزوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکاری اداره کل پایش فراگیر سازمان محیط زیست کشور برگزار گردید.
هدف از برگزاری این دوره اشنایی کارشناسان سازمان محیط زیست با نحوه پایش دستگاه های موجود بی خطرساز مستقر در بیمارستانها از لحاظ عملکردی و به خصوص نحوه کشت میکروبی و اطمینان از بی خطرسازی این دستگاه ها توسط سازمان محیط زیست می باشد که مدرسین این دوره اقایان دکتر حسن اصلانی و خانم مهندس غنی بودند که بخش تئوری این کارگاه در محل پزوهشکده محیط زیست و بخش عملی ان در ازمایشگاه میکروبیولوژی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت برگزار گردید.
پیرو دعوت آقای دکتر عسگری در همایش فوق حضور داشتم و مباحث مفید و کاربردی در زمینه مدیریت زباله های بیمارستانی و پایش عملکرد دستگاه های بی خطرساز از لحاظ بیولوژیک کسب شد.