آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
دکتر هراتی و کارگاه آموزشی ویژه زباله سوز

دکتر هراتی و کارگاه آموزشی ویژه زباله سوز

دکتر هراتی و کارگاه آموزشی ویژه زباله سوز


در کارگاه آموزشی عملیاتی نمودن کارآمد تبدیل پسماند و انرژی که توسط مدرسین محترم آقای دکتر هراتی مدرس دانشگاه و مدیر بهره برداری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و خانم دکتر مدرس دانشگاه و مدیر پروژه های بیوماس موسسه پژوهشی بهینه سازان سبز اندیش و مهندسان گروه مپنا برگزار شد حضور داشتم ،
در این کارگاه مطالبی با موضوع مکان یابی و تعیین فن آوری مناسب برای نیروگاه زباله سوز با توجه به مسائل فنی،اقتصادی و زیست محیطی و مدیا های از زباله سوزهای کشورهای اروپایی و آسیایی ارائه گردید.