آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کارگاه عملیاتی نمودن کارآمد تبدیل پسماند به انرژی

کارگاه عملیاتی نمودن کارآمد تبدیل پسماند به انرژی

 کارگاه عملیاتی نمودن کارآمد تبدیل پسماند به انرژی

 
 در کارگاه عملیاتی نمودن کارآمد تبدیل پسماند به انرژی در مجضر اساتیدمحترم حضور داشتم،این کارگاه توسط اساتید گرامی آقای دکتر عبدلی و آقای دکتر عمرانی با موضوع طراحی و اجرای واحدهای تولید بیوگاز و تبدیل آن به انرژی، جایگاه فن آوری های تبدیل پسماندبه انرژی در سلسله مدیریت یکپارچه پسماند،مدلسازی فرآیند انتخاب فن آوری های مناسب تبدیل پسماند به انرژی با کمک ارزیابی فنی،اقتصادی و زیست محیطی برگزار شد

این کارگاه در بخش جانبی دهمین همایش بین الملی انرژی 5و 4 شهریورماه 1393در پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شد.
ارتباط موثر و تعامل بااساتید محترم آقای دکتر عبدلی و آقای دکتر عمرانی در همایش فوق،دانشگاه تهران،مرکز تحقیقات و انجمن مدیریت پسماند ایران در مباحث علمی و کاربردی بسیار برایم مفید و راهگشاه است.