آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
جمع آوری ته مانده سیگار از بوستان ها

جمع آوری ته مانده سیگار از بوستان ها

 جمع آوری ته مانده سیگار از بوستان ها و پارک ها

 

طرحی برای جمع آوری پسماندهای سیگار  از پارک ها و بوستان های شهر داشتم که با  همراهی جمعی از علاقمندان محیط زیست تعدادی پارک ها و بوستان ها را از پسماندهای ته مانده سیگار پاکسازی کردیم .این طرح با همکاری بهزیستی صورت گرفت و بروشورهای آموزشی در میان شهروندان در پارک ها و بوستان ها با موضوع عدم مصرف دخانیات توزیع شد.