آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
سایت دفن و دفع پسماند

سایت دفن و دفع پسماند

 سایت های دفع و دفن پسماند

 
برخی از تجربیات فنی و عملی صرفا با تجربه حضوری و فعالیت در مرکز دفن و دفع بدست می آید و نانوشته های هست که در هیچ کتاب و مقاله یافت نمی شود. آشنایی با ماشین آلات مراکز دفع ، روش های مدیریت پسماند در سایت های دفع، کسب تجربه های نو و .....   از ویژگی های حضور موثر در مجتمع هاو سایت های پسماند است.
افتخار 18  ماه حضور در مرکز دفع و دفن پسماند و کسب تجربه های عملی و فنی مهندسی، همچنین حضور مستمر و بازدیدهای از مراکز دفع ودفن و کارخانه های بازیافت و ....  در ایران همواره برتجربیات فنی مهندسی و علاقه مندی ام می افزاید.