آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
 كارخانه پردازش و كمپوست اصفهان

كارخانه پردازش و كمپوست اصفهان

 كارخانه پردازش و كمپوست شهرداري اصفهان

 
در بازدیدی که از كارخانه پردازش و كمپوست شهرداري اصفهان داشتم با بخش های از این مجموعه آشنا شدم.
در شهر اصفهان به طور روزانه ۱۰۰۰ تن پسماند عادي توليد مي گردد و سرانه پسماند هرنفر شهروند اصفهاني ۵۴۰ گرم در روز می باشد كه براساس آناليزهاي فيزيكي انجام شده در حدود ۶۵ درصد آن مواد آلي و ۳۵ درصد مواد غير آلي شامل مواد خشك قابل بازيافت و مواد غير قابل بازيافت زايد است.
با بازيافت روزانه بيش از ۶۵۰ تن مواد آلي پسماند شهري شهرهاي اصفهان و تنها توليد كننده كمپوست استاندار زباله شهري در كشور مي باشد كه در سال ۱۳۹۱ به عنوان نخسین کلان شهر کشور موفق به اخذ گواهینامه علامت استاندارد اجباری کود کمپوست از اداره کل استاندارد و آکرودیته از از اداره محیط زیست اصفهان گردید.
باسپاس از جناب آقای مهندس باجول مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان.