آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط - سال 88

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط - سال 88

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط - سال 88

 
 این نمایشگاه در آذرماه  1388 از سوی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و با همکاری مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برگزار  شد.
در  این نمایشگاه، کنفرانس فناوریهای نو در صنعت بازیافت و چندین کارگاه آموزشی حضور داشتم.
 هدف از برگزاری نمایشگاه صنعت بازیافت آشنا کردن دست اندرکاران این صنعت با آخرین دست آوردهای علمی و تخصصی بازیافت و آگاهی بخشی به واحدهای تولیدی ، خدماتی و افراد جامعه برای مشارکت هر چه بیشتر در ایجاد جامعه سالم بود و  همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کنفرانس فناوریهای نو در صنعت بازیافت و چندین کارگاه آموزشی نیز برگزار شد.