آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
پسماندهای مناسبتی

پسماندهای مناسبتی

پسماندهای مناسبتی

 

همواره در ایران همزمان با ایام های سوگواری و مراسم های شادی پسماندهای زیادی حاصل از نذورات و پذیرایی شهروندان تولید می شود که حجم بیشتر آن را ظروف یکبار مصرف تشکیل می دهد.
ظروف های که درست یا نادرست از آن استفاده می شود و استفاده از ظروف شیشه ای که دیگر بسیار کمتر مصرف می شود.
در مراسم تاسوعای حسینی سعی کردم این موضوع رو بررسی کردم ولی آنقدر حجم پسماندها زیاد بود که ترجیح دادم به عنوان همیار محیط زیست به خادمین حسینی در آن روز کمک کنم