آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
غرفه های بازیافت و جمع آوری پسماند خشک

غرفه های بازیافت و جمع آوری پسماند خشک

 غرفه های بازیافت و جمع آوری پسماند خشک

 
غرفه های بازیافت پسماند که برای تحویل پسماندخشک می باشند دربیشتر مراکز استانهای ایران دایرند و بر اساس بازدیدها و بررسی هایم در برخی شهرهای ایران بنظرم  غرفه های پسماند در کلانشهر تهران و اصفهان کاملترین و بهترین مدیریت را در ایران دارند و در شهرهای دیگر نیز  الگوبرداری های مناسبی دارد صورت می گیرد.
در تهران بر اساس سرانه جمعیتی و میزان پسماند خشک که جمع آوری می شود نحوه فعالیت پیمانکاران نسبت به شهرهای دیگر متفاوت می باشد از توانمندی پیمانکاران تا گریدهای لازم برای شرکت در مزایده ها و مافیای پسماند که قدرتمندانه حضور دارند.
تصاویری از بازدیدی که از  مدیریت پسماند در منطقه 8 تهران داشتم را مشاهده فرمایید.