آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کوه پیمایی و پاکسازی پسماند از طبیعت

کوه پیمایی و پاکسازی پسماند از طبیعت

 کوه پیمایی و پاکسازی پسماند از طبیعت

 

پاکسازی طبیعت از پسماندهای رها شده در آن، فرهنگی زیست محیطی است که در کنار فعالیت های طبیعت گردی و ورزشی معنا خاصی در چندان سال اخیر پیدا کرده و هر هفته شاهد این فعالیت محیط زیستی می باشیم .
فرصتی شد که در جمع کوه پیمایان حضور داشته باشم و در کنار آموزش مفاهیم زیست محیطی در پاکسازی طبیعت قدمی بردارم.