آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
نشست علمی بازیافت

نشست علمی بازیافت

 نشست علمی بازیافت

 

 
 
 دبیر اجرایی نشست علمی بازیافت در سال 88 در گرگان بودم.
نشت علمی بازیافت با مشارکت سازمان مدیریت پسماند گلستان، شورای شهر گرگان و اساتید و دانشجویان در گرگان برگزار شد .
مهندس بابک پور عزیزی کارشناس مدیریت پسماند تهران ، دکتر رهنما استاد دانشگاه ، مهندس حسینی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان و مهندس کریمی شهردار گرگان  سخنرانان این نشست بودند و مسائل روز مرتبط به مدیریت پسماند شهری بررسی و تحلیل شد.