آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
آزمایشگاه مدیریت پسماند

آزمایشگاه مدیریت پسماند

آزمایشگاه مدیریت پسماند

 

آزمایشگاه های برای بررسی کمیت و ترکیب پسماندهای جامد شهری (به غیر از پسماندهای ویژه، بیمارستانی و ساختمانی و عمرانی) و انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند شهری.
از آزمایشگاه های که بارها موفق شدم از آنجا دیدارکنم و با مسولین آنجا تعامل داشته باشم آزمایشگاه مجتمع آراد کوه و برخی از آزمایشگاه های معتمد میط زیست است.
تصاویری از یک بازدید دانشجویی مرتبط با دروس دانشگاهیم در رشته کارشناسی بازیافت از آزمایشگاه مدیریت پسماند می توانید مشاهده فرمایید.