آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
شناسای و پاکسازی گودال  دفع زباله از پارک جنگلی النگدره - گرگان سال 89

شناسای و پاکسازی گودال دفع زباله از پارک جنگلی النگدره - گرگان سال 89

 شناسایی و پاکسازی زباله از پارک جنگلی النگدره - گرگان سال 89

 
پارک جنگلی النگدره در  3  کیلومتری جنوب غربی گرگان با چشم اندار بسیار زیبا به عنوان یکی از 7هفت منطقه نمونه کشوری و  پارک جنگلی نمونه شمال کشور می توان نام برد.
در سال 89 در فعالیتهای زیست محیطی ومیدانی ام گودالی پر از زباله را در مسیر اولین ورودی پارک النگدره شناسایی کردم و با تهیه تصاویر و پیگیریهای متعدد از طریق نشریات، وبلاگ نویسی ، شورای شهر گرگان و دوستاران محیط زیست پس از یک سال دفع زباله در این مکان ممنوع و محیط پاکسازی شد.
از آقای دکتر چراغعلی از  اعضاء محترم شورا شهر گرگان وهمکارانش در رفع این مشکل متشکرم.