آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
کارگاه آموزشی، تدریس، آموزش

کارگاه آموزشی، تدریس، آموزش

 کارگاه آموزشی، تدریس، آموزش

 
آموزش مطالب تخصصی و فنی مهندسی مدیریت پسماند برای دانشجویان و کارشناسان از برنامه های مورد علاقه ام می باشد چون قبل از هر تدریس و آموزشی نیازمند به بروزسانی اطلاعات و مطالعه های تخصصی تر می باشد و پیگیرم کارگاه های  آموزشی با موضوع های تخصصی مدیریت پسماند در دانشگاه ها و انجمن های مرتبط برگزار کنم.

 

لیدر آموزشی

لیدر آموزشی بودن برای معرفی مجموع های مدیریت پسماند، فعالیتی است که بارها تجربه کردم و اعتقاد دارم اکوتوریسم پسماند برای آشنایی شهروندان در بازدید از سایت های دفع و دفن پسماند و کارخانه های تفکیک و صنایع تبدیلی می تواند بسیار موثر و مفید باشد.

 

آموزش مدارس

در آموزش تجربه های بسیار خوبی و تازه ای میتوان آموخت بخصوص در آموزش کودکان و نوجوانان که باور کودکانه شان بسیاری از مطالب را راحت می پذیرد و امیدوارم که آموزش برای کودکان در مدارس سطحی، زودگذر و بدون پشتیوانه اجرایی نباشد.