آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران

" سار " پرنده ای در سایت های دفن زباله

" سار " پرنده ای در سایت های دفن زباله 

 

 سار از پرندگانی از خانواده ساریان (sturnidae) که بصورت گروهی در فصول سرد سال در سایت های دفع و دفن پسماندها میتوان مشاهده کرد سارها بصورت گروهی پرواز می کنند و در کنار پرندگان شکاری همزیستی بسیار خوبی دارند
در سایت های دفع پسماند سارها کمتر  توسط  پرندگان شکاری که بیشتر زباله خوار شده اند شکارمی شوند تا شکارچیان غیر مجاز و یکی از سوالاتی که مطرح است آیا خوردن گوشت این پرندگان که در میان انبوه زباله ها تردد دارند و از مواد آلی پسماندها مصرف می کنند سالم و مفید است؟ آیا کشتن یک سار ...........