آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه

مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه

 مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه

 
 
 
در سال های مختلف از مجتمع آراد کوه و قسمت های مختلف مجتمع بازدید داشتم و از تعامل با کارشناسان، مسئولین مجتمع آراد کوه و مدیریت پسماند تهران تجربیات مفیدی آموختم.
هر بخش از مجتمع آراد کوه خود نیازمند یک روز بازدید موثر و مفید است. بزرگترین و کامل ترین مجتمع پردازش و دفع ایران در کیلومتر 23 جاده قدیم تهران – قم و در جنوب شهر کهریزک واقع شده و روزانه به طور متوسط 8000 تن انواع پسماندهای مختلف از منابع مختلف تولید همچون مناطق 22 گانه، شهرک و شهرهای اطراف، مراکز بهداشتی و درمانی، لجن و سرشاخه و ... جهت امحا و دفع به این مرکز ارسال می شود.
در حال حاضر تاسیسات مختلفی در خصوص دفع و بازیافت پسماندهای شهر تهران در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند که از آن جمله می توان به واحد های پردازش، سایت هوادهی تولید کمپوست، واحد های پالایش کمپوست، سامانه ریجکت سوز  و واحد تصفیه خانه شیرابه اشاره کرد