آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
 نمایشگاه هنری از مواد بازیافت - میدان ناهارخوران گرگان سال 88

نمایشگاه هنری از مواد بازیافت - میدان ناهارخوران گرگان سال 88

 نمایشگاه هنری از مواد بازیافت - میدان ناهارخوران گرگان سال 88

 به بهانه تشویق شهروندان برای تفکیک از مبداء و ارزشمند بودن زباله های شهری، نمایشگاه هنری از مواد زائد در میدان ناهار خوران گرگان برگزار کردم و مورد استقبال برخی از شهروندان قرار گرفت.