آخرین اخبار پسماند ایران
کانال تلگرام پسماند ایران
نمایشگاه هنری از مواد بازیافت - تالار فخرالدین اسعد گرگانی 89

نمایشگاه هنری از مواد بازیافت - تالار فخرالدین اسعد گرگانی 89

 نمایشگاه هنری از مواد بازیافت - تالار فخرالدین اسعد گرگانی 89

 

نمایشگاه انفرادی هنر بازیافت را در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در سال 89 برگزار کردم و مورد استقبال شهروندان و دوستداران محیط زیست قرار گرفت.
 و فرصتی شد برای تعامل با شهروندان در مورد اهمیت مدیریت صحیح پسماند و  تفکیک از مبداء